Wizja szkoły

Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach to DOBRA szkoła, czyli taka, która jest:

  • atrakcyjna – zapewniająca bardzo wysoki poziom nauczania i oferująca uczniom szeroki wachlarz ciekawych zajęć pozalekcyjnych,
  • humanistyczna – odkrywająca i wprowadzająca w świat uniwersalnych wartości,
  • twórcza – pomagająca rozpoznać i rozwinąć talenty uczniów, ceniąca innowacyjne pomysły, niebojąca się nowych wyzwań,
  • przyjazna – dostosowująca metody pracy do indywidualnych możliwości ucznia,
  • bezpieczna – promująca zachowania prospołeczne i szanująca godność każdego człowieka,
  • otwarta – współpracująca z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz różnymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi,
  • przygotowująca do dorosłego życia – ucząca właściwej komunikacji ze światem, samodzielnego uczenia się i umiejętności współpracy w grupie.