Wartości

Szkoła hołduje wspólnym wartościom cywilizacji europejskiej:

 • prawa człowieka (godność osoby ludzkiej),
 • podstawowe swobody,
 • demokratyczna prawomocność,
 • pokój i odrzucanie przemocy jako środka do celu,
 • poszanowanie innych ludzi,
 • solidarność międzyludzka (w ramach Europy i wobec całego świata),
 • rozwój zrównoważony,
 • równość szans,
 • zasady myślenia racjonalnego: etyka dowodów podlegających sprawdzeniu,
 • ochrona ekosystemu,
 • odpowiedzialność jednostkowa.