Technik weterynarii

„Gdyby ludzie zachowywali się jak zwierzęta, może świat byłby bardziej ludzki”?

Technik weterynarii sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych. Wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych. Słuchacze poznają tajniki anatomii i fizjologii zwierząt, hodowli i rozrodu zwierząt. Uczą się jak rozpoznawać choroby zakaźne, pasożyty czy schorzenia spowodowane błędami żywieniowymi.

Z nami nauczysz się:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa,
 • żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.

Uzyskasz kwalifikacje zawodowe:

 • ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

   

Perspektywy zatrudnienia w:

 • zakładach leczniczych dla zwierząt,
 • inspektoratach weterynaryjnych,
 • stacjach hodowli i unasieniania zwierząt,
 • fermach dla zwierząt,
 • zakładach produkcji zwierzęcej,
 • zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta,
 • zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt,
 • może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych.

Okres kształcenia: 5 lat
System: dzienny dla młodzieży
Symbol zawodu: 324002
Zajęcia prowadzą lekarze weterynarii:

lek. wet. Joanna Konieczny i lek. wet. Aleksandra Zaremba