Technik leśnik

„Gdy zaczynasz w siebie wątpić – a dla każdego taka chwila nadchodzi – wyjdź z domu, idź do lasu, stań na środku drogi, unieś głowę ku niebu i poczuj moc siły woli”.

Z nami nauczysz się:

 • zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, gospodarki łowieckiej, ochrony i użytkowania lasu,
 • sporządzania szacunków brakarskich,
 • kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi,
 • prowadzenia zakładu usług leśnych,
 • dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac.

Uzyskasz kwalifikacje zawodowe:

 • LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi
 • Prawo jazdy kategorii T,

Współpracujemy z:

 • Nadleśnictwem w Miradzu,
 • PZŁ w Bydgoszczy,
 • Kołem Łowieckim „Samura”,
 • Gospodarstwem KOM-ROL w Kobylnikach,
 • Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny w Rożniatach.

Możliwości zatrudnienia w:

 • jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • państwowych lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych,
 • przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno- gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni,
 • pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych,
 • biurach urządzania lasu i geodezji leśnej,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • w zakładach usług leśnych.