Szkolne korepetycje

Uczniowie szkoły w Kobylnikach mają prawo do korzystania z korepetycji z każdego przedmiotu. Wystarczy umówić się z nauczycielem po godzinach lekcyjnych. Dodatkowe lekcje mogą odbywać się także podczas dyżurów internackich, które trwają do późnych godzin wieczornych.
Atutem naszej szkoły jest również fakt, że wszyscy nauczyciele są świetnie skomunikowani siecią Facebook. W razie wątpliwości lub pytań albo w przypadku zaległości z powodu choroby uczniowie kontaktują się z nauczycielami przez messenger.

Jedynym warunkiem korzystania z korepetycji jest systematyczny udział w lekcjach. Usprawiedliwieniem nieobecności może być wyłącznie choroba. Wagarowiczom mówimy stanowcze NIE!