Strzelnica

Na strzelnicy sportowej uczniowie zawsze trafiają w „dziesiątkę”. Pod bacznym okiem Justyny Dębskiej doskonalą strzały z popularnego kbks-u i pistoletu sportowego.

Zapaleńcy biorą udział w Szkolnej Lidze Strzeleckiej aż po szczebel wojewódzki.