Sławomir Doliński

Utrzymuje z uczniami przyjazne relacje.