Robert Szutkowski

Zapalony orędownik piłki nożnej.

Optymistyczny wychowawca internatu.