Misja

Misją szkoły jest odkrywanie naturalnych uzdolnień uczniów oraz ich rozwijanie, by absolwenci mogli wieść pasjonujące życie zawodowe oraz podejmować trud dalszej nauki na uczelniach wyższych.

Zależy nam, by rozwój ucznia postępował harmonijnie przy jednoczesnym zachowaniu radości życia. Poziom nauczania w szkole jest dostosowany do indywidualnych predyspozycji UCZNIA, który jest PODMIOTEM wszelkich działań szkoły.

To uczeń i jego potrzeby wyznaczają zespołowi nauczycieli zadania do realizacji.