Kółka zainteresowań

W naszej szkole rozwiniesz skrzydła. Pasjonaci każdej branży znajdą coś dla siebie, a jeśli nie – zainicjują działalność nowego koła, gdyż kadra pedagogiczna jest otwarta na wszelkie przejawy uczniowskiej aktywności.

Obok zajęć wyrównawczo-doskonalących umiejętności potrzebne na maturze zaangażujesz się aktywnie w koło medialne „Ekopress”. Jego członkowie doskonalą sztukę fotografii i wszystkie gatunki dziennikarskie – od informacji po felieton. Fotografują przyrodę, zwierzęta, a także z reporterskim zacięciem dokumentują szkolne wydarzenia. Redagują stronę szkoły i fanpage kierunków kształcenia. Zespół redakcyjny planuje uruchomić lokalny portal informacyjny.

Swoje pasje i refleksje możesz opisywać w osobistym blogu na stronie internetowej szkoły.

Zainteresuje Cię biznes lub reklama? W indywidualnym toku rozwijania pasji zaangażujesz się w promocję szkoły. Skorzystasz z fachowej literatury, opracujesz biznesplan i plan marketingowy. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz mógł robić wszystko – otworzyć firmę, studiować… Ale najważniejsze, że będziesz szczęśliwym, zadowolonym z siebie człowiekiem.