Kinga Gutmańska

Pełna optymizmu nauczycielka przedmiotów weterynaryjnych.