Kadra

Jesteśmy zespołem doceniającym możliwości, jakie przynosi kolejny dzień. Nie szukamy przeszkód czy barier. To uczeń jest dla nas PODMIOTEM wszelkich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W Kobylnikach pracuje doktor zootechniki, a wkrótce dołączy do nas pracownik akademicki – doktor inżynierii rolniczej. Mamy w zespole aż trzech lekarzy weterynarii, w tym dwóch prowadzących własne praktyki. Wszyscy nauczyciele wciąż doskonalą swoje kwalifikacje. Rekordzistka podyplomowo ukończyła aż 5 kierunków.

Nauka w naszej szkole jest niekonwencjonalna. Przykładamy większą wagę do pozytywnych relacji z uczniem, by rozpalać w nim zainteresowania i zachęcać do samorozwoju, niż do sztampowego oceniania. Dobrze wiadomo, że zboże nie rośnie szybciej od ciągłego mierzenia. Trzeba każdego dnia zapewniać uczniowi optymalne warunki rozwoju. Najważniejsze uwarunkowanie to wysoka samoocena ucznia. Następnie, zgodnie z wynikami badań Johna Hattiego – warto oceniać kształtująco, czyli premiować uczniowskie postępy, a nie piętnować błędy.

Dobry nauczyciel dysponuje nie tylko wiedzą fachową. Jest wewnętrznie zaangażowany (zależy mu), emanuje pozytywną energią (nie strzela fochów), adekwatnie i intuicyjnie reaguje na nowe sytuacje (nie wyzywa), umiejętnie obchodzi się z różnymi osobowościami uczniów (akceptuje inność), jest odporny na stres (nie wścieka się), dyplomatycznie rozwiązuje wszelkie konflikty i co najważniejsze – posiada zdolności kierownicze, bo przecież ma uczniom autorytatywnie przewodzić dzięki dydaktycznej charyzmie, a nie poganiać ich kijem (jedynką).

Kadra kobylnickiej szkoły dysponuje jeszcze jedną wspólna cechą – wszyscy nauczyciele afirmują życie i optymistycznie uważają, że problemy są po to, by je rozwiązywać.