Joanna Posadzy

Unosi głos jedynie podczas solowych występów w konkursach karaoke.

W internacie otoczy troską, pomoże w każdej sytuacji.