Ilona Dybicz

Wirtuoz dydaktyki z licznymi laureatami konkursów przedmiotowych w dorobku pedagogicznym.

Rozpasjonowany fizyk i astronom.

Czynna propagatorka sportów oraz idei olimpizmu. Wznosi szkołę do gwiazd.