Sylwetka absolwenta

Uczeń naszej szkoły potrafi wyrażać swoje potrzeby i zdanie z poszanowaniem poglądów innych. Jest ekspertem w wybranej przez siebie dziedzinie. Potrafi zaplanować własne przedsięwzięcie i doprowadzić je do celu. Opanował sztukę samokształcenia i świadomie korzysta z różnych źródeł wiedzy. Widzi potrzebę samodoskonalenia. Potrafi aktywnie słuchać, stosuje zasady świadomej, skutecznej komunikacji, zna swoje mocne strony. Wie, na czym polega jego osobista siła pozwalająca zmierzyć się z codziennymi wyzwaniami i realizować z radością własne pasje.


Nasz uczeń ma świadomość konsekwencji własnych decyzji. Jest proaktywny, ma poczucie własnej wartości. Dokonuje mądrych wyborów, które służą jego rozwojowi i pomagają dotrzeć do celu. Okazuje szacunek sobie i innym. Ma pozytywny stosunek do świata. Potrafi wskazać wartości patriotyczne, które podtrzymują narodowe tradycje i tożsamość. Nie ulega modom, ma poczucie obfitości. Dzieli się wiedzą, współpracuje z innymi i wykazuje odpowiedzialność za efekty własnej pracy jako lider i członek zespołu. Jest przedsiębiorczy. Realizuje innowacyjne projekty. Potrafi zaplanować swoje działania, osiągnąć cel i wyciągnąć konstruktywne wnioski.

Program wychowawczy

 

 

Świadomi, że we współczesnym świecie ogromną rolę odgrywa właściwa postawa – w programie wychowawczym promujemy otwartość na współpracę, lojalność, proaktywność i wiele innych cech, które wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku w każdym aspekcie życia.
Nasz program zatytułowaliśmy: