Andrzej Jaroniewski

Geograf.

Miłośnik turystyki wysokogórskiej.

Mierzy wysoko.