Małgorzata Sroczyńska

MATEMATYKA

Nowy członek naszego zespołu. Gejzer optymizmu. Z matematyczną dokładnością wypełnia dydaktyczną misję.